Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Terveiden tilojen vuosikymmen


Hyvien käytäntöjen keräämistä ja uusia verkkosisältöjä – Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman työ etenee

15.6.2020 18.00
Terveet tilat

Kevään aikana Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman eri osa-alueilla on tuotettu tutkittua tietoa kansalaisten, kuntien sekä terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Ohjelma toteuttaa Terveet tilat 2028 -ohjelmaan kirjattuja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Uutinen kokonaisuudessaa THL:n verkkosivuillaTHL kartoitti sisäilman epäpuhtauksille altistumista Pohjoismaissa – maiden välillä ei suuria eroja

12.5.2020 13.00
Terveet tilat

THL:n toteuttamasta kirjallisuuskatsauksesta selviää, että altistuminen rakennusten kosteusvaurioille sekä useimmille muille terveyden kannalta merkittäville sisäilman epäpuhtauksille on Suomessa vähäisempää kuin keskimäärin muualla Euroopassa. Muihin Pohjoismaihin verrattuna tilanne on samalla tasolla.

Lisätietoa katsauksesta | thl.fi


Senaatti-kiinteistöjen panostukset sisäilmaan tuovat tulosta

29.4.2020 15.00
Terveet tilat
Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Jari Sarjo. Kuva: Mari Waegelein

Sisäilma-asiat ovat Senaatti-kiinteistöjen strategian keskiössä, ja se näkyy myös panostuksina kiinteistöjen sisäolosuhteisiin. Mittavilla investoinneilla, proaktiivisella toiminta- ja johtamismallilla sekä nopealla reagoinnilla on saatu aikaan tulosta.

Juttu kokonaisuudessaan Sisäilmayhdistyksen Sisäilmauutiset-sivulla


Terveet tilat 2028 -ohjelma

Terveet tilat 2028 -ohjelma

Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta.

Perustiedot

Periaatepäätös Terveet tilat 2028 -ohjelmasta

Periaatepäätös Terveet tilat 2028 -ohjelmasta

Valtioneuvoston periaatepäätös Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta annettiin 3.5.2018.

Tutustu periaatepäätökseen

Twitter

@TerveetTilat