Työn uudet ulottuvuudet

Työn muutokset liittyvät sekä työn tekemisen tapaan että työn sisältöihin. Myös työn käsite vaatii uutta määrittelyä.

Ammattirakenteet ja osaamistarpeet muuttuvat teknologian nopean kehityksen myötä. Työkyvyn ja osaamisen täysimääräinen käyttöön saaminen voi olla haasteellista. Paljon pohditaan myös työn polarisoitumista, mikä liittyy kysymykseen työn ja riittävän toimeentulon kytkennästä.

Työn tekemisen muodot ja tavat ovat osassa ammatteja muutoksessa.  Tämä voi johtaa uusiin kysymyksiin ja mahdollisuuksiin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Muutenkin monimuotoistuva työelämä tuo uusia haasteita sosiaaliturvan joustavuudelle. Työn tarjonnan ja kysynnän alueelliset vaihtelut ja liikkuvuushaasteet ja mahdollisuus yhdistää erilaisia työn tekemisen muotoja edellyttävät sosiaaliturvan uudelleen tarkastelua.

Palkkatyön, sosiaaliturvan ja yrittäjyyden erilaiset ja vaihtuvat yhdistelmät tulevat olemaan yhä yleisempiä.

Ilmiön kuvaus tulostettavana A4 tietoruutuna

Kirjallisuutta

Kohti jaettua ymmärrystä työn murroksesta
Dufva & al. 2017. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisu 33/2017

Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toimeentulon muotoja
Hirvilammi, T., Matthies, A-L., Närhi, K. & Stamm, I. 2016. Janus Vol 24, Nro 4 (2016)

Vastaako sosiaaliturva työn murrokseen?
Kangas, O. 2017. Sosiaalivakuutus 4/2017.

How Bright Are the Nordic Lights? Job Quality Trends in Nordic Countries in a Comparative perspective.
Mustosmäki, A.  2017.

Working around the clock? The time and location of paid work in Finland, 1979-2010. Ojala, S. & Pyöriä, P. 2015. Electronic International Journal of Time Use Research 12(1): 73-96.

Mobile knowledge workers and traditional mobile workers: Assessing the prevalence of multi-locational work in Europe.
Ojala, S. & Pyöriä, P. 2017. Acta sociologica.

Työn laatu ja myöhempi työura osa- ja määräaikaisessa työssä.
Ojala, S., Nätti, J.& Kauhanen, M. 2015. Tampereen yliopisto/Palkansaajien tutkimuslaitos/Työsuojelurahasto.

Jaettu ymmärrys työn murroksesta.
Oksanen, K. 2017. Tulevaisuus-selonteko, 1. osa. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 13a/2017

Työelämän myytit ja todellisuus.
Pyöriä, P. (toim.) 2017. Helsinki: Gaudeamus.

Keskeisten muutosten kuvaajia

Talouskasvu ei enää lisää työllisyyttä?