Ministeriöiden yhteinen tulevaisuustyö

Suomessa ennakointityötä tekevät monet toimijat niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat julkisen sektorin puolelta valtioneuvoston piirissä valmisteltavat kerran vaalikaudessa annettava hallituksen tulevaisuusselonteko ja ministeriöiden tulevaisuuskatsaukset. Monilla ministeriöillä ja hallinnonaloilla on tämän lisäksi myös muuta ennakointitoimintaa liittyen mm. koulutus- ja työvoimatarpeisiin. Näiden lisäksi monet muut yhteiskunnalliset toimijat, kuten tutkijat, yritykset ja kansalaisjärjestöt tuottavat omia ennakointinäkemyksiä.

Lisätietoja

Kaisa Oksanen, johtava asiantuntija 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160430  

Mahdollisuudet Suomelle

Mahdollisuudet Suomelle

Ministeriöiden kansliapäälliköiden yhteinen virkamiesnäkemys tulevan hallituskauden avainkysymyksistä julkistettiin 28.1.2019.

Mahdollisuudet Suomelle

Globaalin toimintaympäristön muutostekijät

Globaalin toimintaympäristön muutostekijät

Globaalin toimintaympäristön muutostekijät esittelevät päättäjille ja kansalaisille tulevaisuuden keskeisiä muutoksia ja epävarmuuksia sekä toimivat pohjana ministeriöiden tulevaisuuskatsauksille.

Globaalin toimintaympäristön muutostekijät

Tulevaisuuskatsaukset

Tulevaisuuskatsaukset

Valtioneuvoston kanslia kokoaa yhteen ministeriöiden hallinnonaloja koskevat tulevaisuuskatsaukset. Tulevaisuuskatsaukset valmistellaan virkamiestyönä ministeriön kansliapäällikön johdolla.

Tulevaisuuskatsaukset