Finanssipolitiikan valinnat keväällä 2014

Talousneuvosto pyysi joulukuussa 2013 pääministeri Jyrki Kataisen esityksestä ekonomistiryhmältä arviota talouspolitiikan valinnoista. Ryhmää johti valtiovarainministeriön valtiosihteeri, VTT Martti Hetemäki, ja ryhmän työhön osallistuivat VTT Jukka Pekkarinen, VTT Pasi Holm, VTT Seija Ilmakunnas, VTT Juhana Vartiainen ja VTT Vesa Vihriälä sekä ulkopuolisena asiantuntijana VTT Lauri Kajanoja.

Finanssipolitiikan arviointiryhmä julkisti työnsä 13. helmikuuta 2014. Talousneuvosto käy työn tuloksista keskustelun ylimääräisessä kokouksessaan 25. helmikuuta. Hallitus ja valtiovarainministeriö hyödyntävät työryhmän raporttia ja talousneuvostossa käytyä keskustelua finanssipoliittisten päätösten valmistelussa 24. ja 25. maaliskuuta pidettävään kehysriiheen.

Liiteaineistot

Arvion laatimisen tueksi ryhmälle toimitettiin taustamateriaalia, joka julkaistaan arvion liitteenä. Liitemateriaalin sisällöstä vastaavat sen laatijat. Ekonomistiryhmä ei ota kantaa liitemateriaalien sisältöön.