Finland Promotion Board

Maakuvaviestinnän koordinaatiosta vastaa viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisista koostuva Finland Promotion Board. Mukana on virkamiesten lisäksi yritysten asiantuntijoita. Finland Promotion Board kokoaa yhteen maakuvatyötä tekevät valtiorahoitteiset tahot ja päättää maakuvaviestinnän suurista linjoista, kuten vuosittaisista yhteisistä teemoista. Ulkoministeriö toimii Finland Promotion Boardin puheenjohtajana.

Maakuvaviestintä on vaikuttamis-, viestintä- ja markkinointityötä, jossa Suomen vahvuuksista kerrotaan kansantajuisesti. Työllä pyritään vaikuttamaan kohderyhmien tietoisuuteen, mielipiteisiin ja lopulta päätöksiin. Maakuvatyön konkreettiset tulokset voivat olla sekä taloudellisesti että poliittisesti merkittäviä. Mielikuva Suomesta esimerkiksi auttaa suomalaisyrityksiä myymään tuotteitaan, sekä houkuttelee Suomeen investointeja ja turisteja.

Finland Promotion Boardin johtoryhmä  
Finland Promotion Board
Maakuvatyö
This is Finland
toolbox.finland.fi