Oppivelvollisuuden laajentaminen

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

OKM032:00/2019 Säädösvalmistelu

Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM032:00/2019

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.9.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 28.8.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keino Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen

Lainvalmistelu

HE oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 218/2020

Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 330 234
[email protected]

Yhteyshenkilö
Pasi Rentola, Talouspäällikkö
[email protected]

Yhteyshenkilö
Piritta Sirvio, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 238
[email protected]

Tiivistelmä

Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa keskeisenä tavoitteena on, että koulutus ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Hallitusohjelmassa on linjattu, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.