Lapsibudjetointia koskeva työryhmä

VNK002:00/2021 Kehittäminen

Valtioneuvoston kanslia asetti kansallisen lapsistrategian yhteyteen, 28.12.2020 – 31.5.2021 väliselle toimikaudelle työryhmän selvittämään miten lapsibudjetointia koskevia menettelyjä ja osaamista kehitetään yli hallituskausien laajasti lapsistrategian toimeenpanovaiheessa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK002:00/2021

Asianumerot VN/28747/2020

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 28.12.2020 – 31.5.2021

Asettamispäivä 28.12.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on:
1) Valmistella konkreettinen esitys siitä, miten lapsistrategian lapsibudjetointiosio otetaan käyttöön valtion talousarvioprosessissa, tavoitteena pilotointi vuoden 2022 talousarvioesityksessä ja vakiinnuttaminen vuoden 2023 talousarvioesityksessä.
2) Arvioida ja tehdä ehdotus siitä, millaisia koordinaatio- tai yhteistyörakenteita,
tiedonhallinnallisia ratkaisuja ja em. liittyviä resursseja lapsibudjetoinnin käyttöönotto valtion
talousarvioprosessissa edellyttää sekä kehittämisvaiheessa että pysyvästi.
3) Tehdä jatkotyötä varten ehdotus siitä, miten valtio voi edistää lapsiin kohdistuvien menojen
kokonaisuuden saamista näkyväksi kunta- hyvinvointialue- valtio –kokonaisuudessa sekä
kannustaa eri toimenpidevaihtoehtojen lapsivaikutusten arviointiin tukemaan valtioneuvoston,
hyvinvointialueiden ja kuntien päätöksentekoa 1.1.2023 jälkeen.
4) Nostaa tarvittaessa esiin lisäselvityksiä edellyttäviä aiheita.

Työstä laaditaan raportti.

Tiivistelmä

Valtioneuvoston kanslia asetti kansallisen lapsistrategian yhteyteen, 28.12.2020 – 31.5.2021 väliselle toimikaudelle työryhmän selvittämään miten lapsibudjetointia koskevia menettelyjä ja osaamista kehitetään yli hallituskausien laajasti lapsistrategian toimeenpanovaiheessa.

Lähtökohdat

YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan sopimusvaltion tulisi ottaa kaikki lasten oikeudet huomioon talousarvioprosessiensa kaikissa vaiheissa ja kaikissa hallintojärjestelmissään kansallisella ja paikallisella tasolla. Lapsibudjetointi on Suomessa toistaiseksi erittäin vähäistä YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan sopimusvaltio on velvollinen ryhtymään talousarvioprosesseissaan toimiin hankkiakseen tuloja ja hallitakseen menoja lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta riittävällä tavalla. Komitean mukaan lapsen oikeuksien toteuttamiseen voidaan hankkia riittävät voimavarat monin keinoin, mukaan lukien ottamalla huomioon yleissopimuksen yleisperiaatteet ja talousarvioprosessin periaatteet, eli vaikuttavuus, tehokkuus, oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys ja kestävyys.