Arvonimilautakunta

VNK005:00/2012 Toimielin

Arvonimilautakunnan puheenjohtajana toimii pääministeri ja lautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä, jotka nimitetään kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Arvonimilautakunnan jäseneksi ei voida nimittää henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 66 vuotta. Lautakunnan jäsenten tulee edustaa yhteiskunnallisten asioiden, kulttuurin ja elinkeinoelämän erityisen hyvää asiantuntemusta.

Jos arvonimilautakunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, nimitetään hänen tilalleen uusi jäsen edellisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Arvonimilautakunnan jäsenelle voidaan pyynnöstä myöntää ero.

Arvonimilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK005:00/2012

Asianumerot

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 1.5.2012 – 30.4.2018

Asettamispäivä 23.4.2012

Tavoitteet ja tuotokset

Valmistavasti käsitellä arvonimien myöntämistä koskevia esityksiä ja antaa niistä lausuntonsa Tasavallan Presidentille.

Tiivistelmä

Arvonimilautakunnan puheenjohtajana toimii pääministeri ja lautakuntaan kuuluu seitsemän jäsentä, jotka nimitetään kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Arvonimilautakunnan jäseneksi ei voida nimittää henkilöä, joka toimikauden alkaessa on täyttänyt 66 vuotta. Lautakunnan jäsenten tulee edustaa yhteiskunnallisten asioiden, kulttuurin ja elinkeinoelämän erityisen hyvää asiantuntemusta.

Jos arvonimilautakunnan jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, nimitetään hänen tilalleen uusi jäsen edellisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Arvonimilautakunnan jäsenelle voidaan pyynnöstä myöntää ero.

Arvonimilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.