Terveet tilat 2028 -ohjelma

Terveet tilat 2028 -ohjelma

VNK008:00/2018 Kehittäminen

Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VNK008:00/2018

Asianumerot VN/7235/2019, VNK/1124/05/2018 , VN/7235/2019

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 3.5.2018 – 31.12.2028

Asettamispäivä 3.5.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Terveet tilat 2028 -ohjelman päätavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta. Ohjelmakauden aikana julkiseen kiinteistönpitoon vakiinnutetaan sisäilmaongelmia ennaltaehkäisevä toimintatapa, Terveet tilat -toimintamalli.

Ohjelman onnistumista mitataan esimerkiksi rakennuskannan kunnon kehityksellä ja sisäilmasta oireilevien määrän vähenemisellä.

Hallitus vastaa toimenpideohjelmalla eduskunnan vaatimuksiin puuttua rakennusten sisäilmaongelmiin tehokkaammin. Ohjelman aikana käydään parlamentaarista keskustelua eduskunnan kanssa. Tämä näkyy raportoinnin ja valiokuntakuulemisten lisäksi muun muassa tarvittaessa järjestettävinä ajankohtaistilaisuuksina.

Tiivistelmä

Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto hyväksyi 3.5.2018 valtioneuvoston periaatepäätöksen Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta ”Kohti kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja käyttäjien huomioon ottamista julkisissa rakennuksissa”.

Valtioneuvosto on asettanut johtoryhmän vastaamaan ohjelman toimeenpanon ohjauksesta, viestinnästä ja vuorovaikutuksesta sekä parlamentaarisesta yhteistyöstä. Johtoryhmän lisäksi ohjelmalle on nimetty sihteeristö, joka koordinoi ohjelman toimeenpanoa. Poikkihallinnollinen ja valtakunnan laajuinen hanke toimii seitsemällä toimenpidealueella.

Toimenpidealueet:
1. Toimet julkisten rakennusten kunnon selvittämiseksi ja Terveet tilat -toimintamallin kehittämiseksi
2. Vuorovaikutus ja viestintä
3. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma)
4. Rakentamiseen, kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon liittyvien prosessien vahvistaminen
5. Terveen rakentamisen hankinta- ja omistuspalveluiden vahvistaminen
6. Osaamisen arviointi ja tarvittavat päivitykset
7. Ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden seuranta

Lisätietoja

Lisää aiheesta

Hankejohtajan katsaus vuoteen 2022

Uutinen 20.12.2022 10.00

Terveet tilat - kuntasi valttikortti?

Uutinen 14.9.2022 8.00

Uusi toimintamalli kuntien tueksi sisäilmatilanteisiin

VNK STM OKM YM Tiedote 26.10.2020 10.47

Uusi toimintamalli kuntien tueksi sisäilmatilanteisiin

VNK STM OKM YM Tiedote 26.10.2020 10.47

Sisäilmaongelmat kuriin kymmenessä vuodessa

OKM STM VNK YM Tiedote 3.5.2018 13.43

Sisäilmaongelmat kuriin kymmenessä vuodessa

OKM STM VNK YM Tiedote 3.5.2018 13.43