Parlamentaarinen TKI-työryhmä 2022

VNK017:00/2022 Toimielin

Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän 2022 huhtikuussa 2022. Työryhmän tehtävänä on laatia pitkäjänteinen T&K-rahoituksen suunnitelma ja seurata vuonna 2021 toimineen parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten toimeenpanoa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VNK017:00/2022

Asianumerot VN/6639/2022

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 11.4.2022 – 31.3.2023

Asettamispäivä 7.4.2022

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tarjoaa ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin arvopohjaisesta maakuvastaan lähtien

Keino Selvitetään keinoja pitkäjänteisen TKI-rahoituksen kasvattamiseen

Tavoitteet ja tuotokset

Parlamentaarinen TKI-työryhmä 2022 jatkaa vuonna 2021 toimineen parlamentaarisen työryhmän työtä. Työryhmän päätehtävänä on laatia pitkäjänteinen, kehyskautta pidempi T&K-rahoituksen suunnitelma, toimia T&K-rahoituslain valmistelun seurantaryhmänä sekä seurata kokonaisuudessaan työryhmän linjausten toimeenpanoa (ml. T&K-verokannustin, osaajien saatavuuden varmistaminen ja mahdolliset rahastomalliset ratkaisut osana T&K-rahoituksen nostamista ja suuntaamista)

Tiivistelmä

Valtioneuvosto asetti parlamentaarisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmän 2022 huhtikuussa 2022. Työryhmän tehtävänä on laatia pitkäjänteinen T&K-rahoituksen suunnitelma ja seurata vuonna 2021 toimineen parlamentaarisen TKI-työryhmän linjausten toimeenpanoa.

Lähtökohdat

Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi perustuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva merkitys tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja hyvinvoinnin luomisessa. Tutkimus ja innovaatiotoiminta luovat myös ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Panostukset tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin ovat Suomessa jo pidemmän aikaa laskeneet, vaikka T&K-panostusten merkitys on tunnistettu. Suomi on jäänyt T&K-intensiteetissä jälkeen Euroopan ja maailman kärjestä.

Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman ja tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan mukaisesti. Kaikki eduskuntaryhmät sitoutuivat tavoitteeseen joulukuussa 2021 julkistetussa parlamentaarisen TKI-työryhmän raportissa. Raportti on luettavissa osoitteessa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163709.

Parlamentaarinen TKI-työryhmä jatkaa syksyllä 2021 toimineen parlamentaarisen työryhmän työtä.