Valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisen valmisteluryhmä

VNK021:00/2018 Toimielin

Hankkeessa valmistellaan ehdotukset toimenpiteiksi, joilla parannetaan valtioneuvoston lainsäädäntövalmistelun yhteensovittamista ja suunnitelmallisuutta sekä valmistelun laatua.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK021:00/2018

Asianumerot VNK/2162/05/2018, VN/4028/2019

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 19.12.2018 – 31.5.2019

Asettamispäivä 19.12.2018

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Elina Normo, Neuvotteleva virkamies
puh. 0295 160 885
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan ehdotukset toimenpiteiksi, joilla parannetaan valtioneuvoston lainvalmistelun yhteensovittamista ja suunnitelmallisuutta sekä valmistelun laatua.

Hankkeessa laaditaan ehdotuksia seuraavilla osa-alueilla:
1) Valtioneuvoston strategista johtamista parantavan pitkäjänteisen lainsäädäntösuunnittelun varmistaminen (hallituskauden ja istuntokausittaiset lainsäädäntösuunnitelmat)
2) Hallitusohjelman avainuudistuksia tukevan valtioneuvoston lainvalmistelun henkilöresurssin vahvistaminen (valtioneuvoston yhteinen lainvalmisteluresurssi)
3) Säädösvalmistelun osaamista kehittävän perus-, jatko- ja erikoistumiskoulutuksen vahvistaminen (säädösvalmistelun koulutuksen järjestämismalli)
4) Säädösvalmistelua tehostavan digitaalisen työalustan kehittäminen ja valmistelun tietovarantojen saatavuuden automatisointi (säädösvalmistelijan digitaalinen työpöytä.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan ehdotukset toimenpiteiksi, joilla parannetaan valtioneuvoston lainsäädäntövalmistelun yhteensovittamista ja suunnitelmallisuutta sekä valmistelun laatua.

Lisää aiheesta