Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta

VNK022:00/2016 Toimielin

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tehtävänä on laatia taloudellisia selvityksiä ja laskelmia kansantalouden sekä tulojen ja kustannusten kehityksestä.

Lisäksi selvitystoimikunnan tehtävänä on seurata työmarkkinaratkaisujen toteutumista ja niiden vaikutuksia ottamalla huomioon kustannuskilpailukyvyn asettamat vaatimukset sekä työmarkkinoiden toimivuus.

Edellä mainittua tehtäväänsä suorittaessaan toimikunnan tulee seurata muissa maissa tapahtuvia työmarkkinaratkaisuja sekä Suomen hintakilpailukyvyn kehittymistä. Tarvittaessa valtioneuvosto tai talouspoliittinen ministerivaliokunta voivat antaa toimikunnalle tehtäväksi erityisselvityksiä tai pyytää siltä lausuntoja. Toimikunnan olisi tiedottamistoiminnassaan pyrittävä ottamaan huomioon myös yleisinformaation tarpeet.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK022:00/2016

Asianumerot VNK/2110/05/2016 , VN/4172/2019

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 14.12.2016 – 13.12.2020

Asettamispäivä 14.12.2016

Toimielimen tyyppi Toimikunta

Yhteyshenkilö
Pasi Koikkalainen, neuvotteleva virkamies
[email protected]

Tiivistelmä

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan tehtävänä on laatia taloudellisia selvityksiä ja laskelmia kansantalouden sekä tulojen ja kustannusten kehityksestä.

Lisäksi selvitystoimikunnan tehtävänä on seurata työmarkkinaratkaisujen toteutumista ja niiden vaikutuksia ottamalla huomioon kustannuskilpailukyvyn asettamat vaatimukset sekä työmarkkinoiden toimivuus.

Edellä mainittua tehtäväänsä suorittaessaan toimikunnan tulee seurata muissa maissa tapahtuvia työmarkkinaratkaisuja sekä Suomen hintakilpailukyvyn kehittymistä. Tarvittaessa valtioneuvosto tai talouspoliittinen ministerivaliokunta voivat antaa toimikunnalle tehtäväksi erityisselvityksiä tai pyytää siltä lausuntoja. Toimikunnan olisi tiedottamistoiminnassaan pyrittävä ottamaan huomioon myös yleisinformaation tarpeet.

Lähtökohdat

Valtioneuvoston kanslian 18.10.2012 neljävuotiskaudelle asettaman (VNK011:00/2012) tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan toimikauden päätyttyä 21.10.2016 valtiovarainministeriö on 25.10.2016 esittänyt, että valtioneuvoston kanslia asettaisi uuden työmarkkinoiden selvitystyöstä vastaavan toimikunnan.