Parlamentaarinen TKI-työryhmä

VNK031:00/2021 Toimielin

Parlamentaarinen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan työryhmä etsii ratkaisua julkisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen pitkäjänteiseen kasvattamiseen.

Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi perustuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva merkitys tuottavuuden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja hyvinvoinnin luomisessa. Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK031:00/2021

Asianumerot VN/16662/2021

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 18.6.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 18.6.2021

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tarjoaa ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin arvopohjaisesta maakuvastaan lähtien

Keino Selvitetään keinoja pitkäjänteisen TKI-rahoituksen kasvattamiseen

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoitteet ja tuotokset

Parlamentaarisen TKI-työryhmän tulee selvittää eri vaihtoehtoja pitkäjänteiseen t&k-rahoituksen kasvattamiseen. Kartoitettavia vaihtoehtoja ovat mm. normaalien budjettiprosessien kautta toteutettava pitkäjänteinen suunnittelu, monivuotisen budjetoinnin mahdollisuus tai erillisen t&k-rahoitukseen tarkoitetun talousarvion ulkopuolisen rahaston perustaminen. Työryhmän tulee arvioida eri vaihtoehtojen vaikutuksia laajasti kattaen mm. eri vaihtoehtojen vaikutukset t&k-rahoitukseen, julkisen sektorin alijäämään, julkisen sektorin velkaantumiseen ja eduskunnan budjettivaltaan.

Tiivistelmä

Valtioneuvoston kanslia asetti 18. kesäkuuta 2021 parlamentaarisen TKI-työryhmän selvittämään keinoja, joilla sitoudutaan pitkäjänteiseen julkisen tutkimus- ja kehittämisrahoituksen kasvattamiseen. Pääministeri Sanna Marinin hallitus päätti parlamentaarisen TKI-työryhmän perustamisesta puoliväli- ja kehysriihessä.

Lähtökohdat

Suomen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä hallitusohjelman ja tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan (TKI-tiekartta) mukaisesti. Vuonna 2019 t&k-intensiteetti oli 2,8 prosenttia ja julkisen sektorin osuus t&k-rahoituksesta oli 30 prosenttia. Tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä tarkoittaisi karkeasti arvioiden keskimäärin lähes 600 milj. euron vuosittaisia lisäpanostuksia. Tästä yksityistä rahoitusta olisi noin 400 milj. euroa ja julkisen sektorin rahoitusta noin 200 milj. euroa, jos julkisen sektorin t&k-rahoituksen osuus pysyisi samana. TKI-tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan yhteistä näkemystä ja missioita, kunnianhimoisempaa TKI-toimintaa sekä investointeja niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Ilman yksityisen sektorin investointien merkittävää kasvua tavoite ei voi toteutua.

TKI-rahoituksen tulee olla ennustettavaa ja kehittää TKI-järjestelmää tasapainoisesti. TKI-rahoituksen ennustettavuuden ja pitkäjänteisyyden vuoksi TKI-tavoitteesta ja sen saavuttamiseksi toteuttavista rahoituskeinoista tulisi sopia parlamentaarisesti. Laaja parlamentaarinen sitoutuminen TKI-tavoitteeseen ja julkisen sektorin t&k-rahoituksen kasvattamiseen toisivat tarvittavaa ennustettavuutta TKI-järjestelmän kehittämiseen ja yksityisen t&k-rahoituksen kasvattamiseen.

Lisätietoja

Lisää aiheesta