Rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmalli

VNK045:00/2021 Kehittäminen

Valtioneuvosto asettaa pääministerin esityksestä määräaikaisen hankkeen, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta vuoden 2024 alusta lukien.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK045:00/2021

Asianumerot VN/21535/2021

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 26.8.2021 – 17.12.2021

Asettamispäivä 26.8.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Strategiset kokonaisuudet Kulttuuri, nuoriso ja liikunta

Keino Valmistellaan rahapelitoiminnan pysyvä rahoitusmalli

Tavoitteet ja tuotokset

Uuden rahoitusmallin laatimisessa tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla toimineille edunsaajille ennus-tettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus.

Tiivistelmä

Valtioneuvosto asettaa pääministerin esityksestä määräaikaisen hankkeen, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta vuoden 2024 alusta lukien.

Lähtökohdat

Rahoitusmallin laatimisen pohjana on puheenjohtaja Erkki Liikasen työryhmän raportti Suomalainen rahape-lijärjestelmä muutoksessa - tulevaisuuden vaihtoehtoja (Valtioneuvoston julkaisuja 2021:12).