COVID-19 tiedepaneeli

VNK049:00/2020 Kehittäminen

Tiedepaneeli koostuu sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan, käyttäytymistieteiden (ml. psykologia), talouspolitiikan, kansanterveystieteiden sekä ympäristö- ja ilmastotieteiden ja resilienssin johtavista tutkijoista. Se tukee tutkitulla tiedolla valtiosihteeri Hetemäen valmisteluryhmää, joka viitoittaa Suomen tietä ulos koronakriisistä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero VNK049:00/2020

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 22.4.2020 – 31.5.2020

Asettamispäivä 22.4.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Paneelin tehtävänä on auttaa valmisteluryhmää tutkittuun tietoon perustuen arvioimaan ja ennakoimaan koronaviruskriisiin liittyviä ja siitä seuraavia vaikutuksia sosiaalisen, terveydellisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden sekä yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan resilienssin näkökulmista. Tiedepaneeli tarjoaa tutkimuksellista asiantuntijatukea kriisin eri vaiheisiin liittyvien toimenpiteiden valmistelussa ja arvioinnissa. Tiedepaneeli kokoaa olemassa olevaa, ajantasaisinta tutkittua tietoa ja välittää sitä päätöksenteon käyttöön vuorovaikutuksen ja lyhyiden synteesien muodossa. Paneeli on tehtävissään itsenäinen ja toimii vuorovaikutuksessa pääministerin asettaman valmisteluryhmän kanssa.

Tiivistelmä

Tiedepaneeli koostuu sosiaalipolitiikan, koulutuspolitiikan, käyttäytymistieteiden (ml. psykologia), talouspolitiikan, kansanterveystieteiden sekä ympäristö- ja ilmastotieteiden ja resilienssin johtavista tutkijoista. Se tukee tutkitulla tiedolla valtiosihteeri Hetemäen valmisteluryhmää, joka viitoittaa Suomen tietä ulos koronakriisistä.

Lähtökohdat

Valtioneuvoston kanslia on asettanut tiedepaneelin pääministeri Sanna Marinin 8.4.2020 asettaman koronaviruskriisin välittömien vahinkojen rajoittamisesta, tehtyjen toimenpiteiden oikea-aikaisesta irtaantumisesta ja Suomen jälleenrakennuksen suunnittelusta vastaavan valmisteluryhmän tueksi.

Lisätietoja

Lisää aiheesta