Kettu - käyttäytymistieteellinen ennakointi ja tieto tulevaisuuden hallinnossa

Käyttäytymistieteellinen neuvonanto -hanke

VNK127:00/2020 Kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla käytännössä, miten käyttäytymistieteellistä tietoa voidaan soveltaa koronakriisin hoitoon liittyvien politiikkatoimenpiteiden valmistelussa ja käyttäytymisvaikutusten arvioinnissa sekä viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero VNK127:00/2020

Asianumerot VN/20454/2020

Asettaja valtioneuvoston kanslia

Toimikausi/aikataulu 1.10.2020 – 31.12.2024

Asettamispäivä 1.10.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla käytännössä, miten käyttäytymistieteellistä tietoa voidaan soveltaa koronakriisin hoitoon liittyvien politiikkatoimenpiteiden valmistelussa ja käyttäytymisvaikutusten arvioinnissa sekä viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa valtionhallinnon yleistä kyvykkyyttä soveltaa käyttäytymistieteellistä tietoa ministeriöissä ja niiden alaisuudessa toimivissa laitoksissa.

Hankkeen aikana tuotetaan aineistoja, joiden avulla eri alan virkamiehet pystyvät työssään helpommin huomioimaan ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla käytännössä, miten käyttäytymistieteellistä tietoa voidaan soveltaa koronakriisin hoitoon liittyvien politiikkatoimenpiteiden valmistelussa ja käyttäytymisvaikutusten arvioinnissa sekä viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lähtökohdat

Hankkeen ensimmäisen kuuden kuukauden aikana on korostunut tartuntojen ehkäiseminen, jossa onnistuminen riippuu ihmisten käyttäytymisestä. Näin ollen on ollut tärkeää vahvistaa valtionhallinnon kykyä ymmärtää käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Hankkeelle asetettiin jatkokausi toukokuussa 2021, tavoitteena ulottaa käyttäytymistieteellistä näkökulmaa laajemmin valtionhallinnon valmisteluun.

Lisää aiheesta