Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Selonteossa arvioidaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä ja esitetään
Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiset painopisteet ja tavoitteet. Niitä toteuttamalla valtioneuvosto
vahvistaa Suomen turvallisuutta ja edistää sen hyvinvointia.

Valtioneuvosto määrittelee selonteossa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopisteaiheiksi
2020-luvun puoliväliin ulottuvalle ajanjaksolle seuraavat: Euroopan unionin vahvistaminen turvallisuusyhteisönä,
yhteistyön syventäminen Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa, yhteistyön
syventäminen Yhdysvaltain kanssa, Venäjä-suhteet, muut kahdenväliset suhteet, suhteiden
kehittäminen Naton kanssa, arktisen alueen tulevaisuus, kestävä kehitys ulko- ja turvallisuuspolitiikassa,
ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden yhteys, muuttoliikkeen perussyyt ja hauraat valtiot,
tasa-arvo ja ihmisoikeudet, konfliktinhallinnan vaikuttavuus, rauhanvälityksen vahvistaminen,
sääntöpohjaisen toiminnan vahvistaminen ja kriisinkestokyvyn vahvistaminen.

Kieliversiot: