Svenskt lagspråk i Finland Slaf – Ruotsinkielinen lakikieli

Käsikirjassa Svenskt lagspråk i Finland (Slaf) kuvataan, miten lait ja säädökset syntyvät,
sekä esitellään tärkeimpiä kääntämisen lähteitä ja apuvälineitä. Slafissa käsitellään
myös oikeakielisyyskysymyksiä ja oikeinkirjoitusta sekä keinoja vanhahtavien sanojen ja
fraasien nykyaikaistamiseksi. Lisäksi käsikirja sisältää mm. kaksikieliset luettelot kansallisista
viranomaisista ja EU:n toimielimistä sekä suomi-ruotsi -sanaston, jossa esitellään perinteisiä
kääntämisen sudenkuoppia ja sellaisia uudissanoja, joita on vaikea löytää muista lähteistä.
Slaf käsittelee kääntäjän näkökulmasta myös mm. terminologisia ja lakiteknisiä kysymyksiä,
viittaustekniikkaa, hallituksen esitysten otsikoita ja standardilauseita sekä säädösten
johtolauseita.

Kieliversiot: