Svenskt lagspråk i Finland Slaf – Ruotsinkielinen lakikieli

I handboken Svenskt lagspråk i Finland, Slaf, redogörs det för hur lagar och andra författningar
kommer till samt för viktiga källor och hjälpmedel vid översättning från finska till svenska.
Slaf behandlar också språkriktighetsfrågor och skrivregler samt modernisering av ålderdomliga
ord och fraser. Därtill innehåller boken förteckningar över bl.a. myndigheter och EU-institutioner
samt en finsk-svensk ordlista med både klassiska fallgropar och nyord som är svåra att hitta
i andra källor. Slaf tar också upp bl.a. terminologiska och lagtekniska frågor, hänvisningsteknik,
rubriker och standardfraser i propositioner samt författningars ingresser ur översättarperspektiv.

Kieliversiot: