Team Finland: Strategiapäivitys 2015

Team Finlandin strategiset painopisteet asetetaan vuosittain valtioneuvoston toimesta. Strategioissa linjataan toiminnan temaattisia ja maantieteellisiä painopisteitä sekä palvelukokonaisuuksiin, organisaatioiden työnjakoon ja verkoston kehittämiseen liittyviä asioita.

Kieliversiot: