Kestävän kasvun malli

Globaali näkökulma

Tämä julkaisu on suomennos englanninkielisestä teoksesta, joka ilmestyy keväällä 2014. Sen on laatinut professori Manuel Castellsin ja professori Pekka Himasen johtama kansainvälinen tutkijaryhmä, johon kuului heidän ohellaan viisi muuta tutkijaa. Erona kansainväliseen laitokseen tämä suomenkielinen versio sisältää erillisen esipuheen ja luvun johtopäätöksistä Suomelle.Tutkijaryhmä on yhteistyössä tutkinut eri alueiden johtavia kehitysmalleja ja niiden kehityksen päämääriä välittömän talouskriisin ylittävällä pidemmällä aikajänteellä. Case-tutkimuksien kohteena on Suomen ohella Piilaakson malli, Kiinan valtiojohtoinen kehitysmalli, Euroopan hyvinvointimalli sekä Chilen ja Etelä-Afrikan kehitysmallit.Kirjan kirjoittamisen taustalla on lisäksi kymmenien asiantuntijoiden kanssa eri puolilla maailmaa käydyt keskustelut, mukaan lukien keväällä 2013 Helsingissä järjestetyt niin kutsutut Pyöreän pöydän tilaisuudet.Tutkijaryhmän työ on itsenäinen akateeminen tutkimus, joka on palvellut hallituksen tulevaisuuselonteon valmistelua. Valtioneuvosto käsitteli yleisistunnossaan 30.10.2013 tulevaisuusselontekoa kestävästä kasvusta hyvinvoinnin lähteenä. Tutkimus antoi selonteon valmisteluun kansainvälistä perspektiiviä ja vuorovaikutusta. Tutkimusprojektin tulokset ovat olleet Suomen tulevaisuusselonteon Kestävällä kasvulla hyvinvointia 2030 -käytettävissä. Samoin tulevaisuusselonteon aineistoa on ollut tämän tutkimushankkeen käytettävissä.Teos nostaa esiin kestävän kehityksen mallin kansainvälisesti uusia elementtejä ja kehityksen päämääräksi arvokkaan elämän käsitteen. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan haaste ei ole vain sen rakenteellinen kestävyysvaje ja uudistaminen. Hyvinvointiyhteiskunnan haaste on myös sen henkinen kestävyysvaje ja uudistaminen. Tämä antaa lisämerkitystä arvokkaan elämän kulttuurille kehityksen päämääränä. Suomi tarvitsee tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi yhdessä onnistumisen kulttuuria. Tässä sen vahvaan luottamukseen perustuvat lähtökohdat ovat muita maita paremmat.