Team Finlandin vuosi 2014

Team Finland -verkoston toiminta on kehittynyt vuoden 2014 aikana vauhdikkaasti. Vuoden alkupuolella pääpaino oli kansainvälistymispalveluja koskevissa uudistuksissa, joista keskeisin oli Finpron uudelleenorganisointi. Syksyllä syvennettiin yhteistyötä esimerkiksi viestinnässä sekä tapahtumien ja matkojen toteutuksessa. Loppuvuodesta saatiin maaliin kotimaan alueellista palvelumallia ja yhteistä Team Finland -taloa koskevat valmistelut.

Kieliversiot: