Finanssipolitiikan instituutiot

Julkinen velkaantuminen on kehittyneissä teollisuusmaissa ollut jo pitkään trendinomaisessa kasvussa ja uhkaa vastaisuudessa kohota kestämättömälle tasolle, kun väestörakenteen muutos heikentää huoltosuhdetta. Viime vuosien kokonaistaloudellinen epävakaus on korostanut huolta julkisen talouden pitkän aikavälin tasapainosta, mutta samalla myös muistuttanut finanssipolitiikan joustavuuden tarpeellisuudesta poikkeuksellisissa oloissa. Kolmen asiantuntijan kirjoituksen varaan rakentuva raportti osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun keinoista finanssipolitiikan kurinalaisuuden lisäämiseksi. Kirjoituksissa keskitytään erityisesti julkisen talouden menosääntöjä koskevan menettelyn kehittämiseen sekä riippumattomien asiantuntijaneuvostojen potentiaaliseen rooliin finanssipolitiikan sääntöjen täydentäjänä. Varsinaisten kirjoitusten ohella raportti sisältää niihin liittyvät kolme kommenttipuheenvuoroa sekä taustoittavan ja kokoavan puheenvuoron.