Itämeren haasteet ja Itämeri-politiikka

Valtioneuvoston selonteko

Selonteossa linjataan hallituksen toimia Itämeren merellisen ympäristön parantamiseksi, meriliikenteen turvallisuuden lisäämiseksi ja taloudellisen yhteistyön tiivistämiseksi alueella.Selonteossa keskitytään Suomen kannalta tärkeimpiin ja kiireellisimpiin toimiin Itämerellä. Itämeren pahin ongelma on rehevöityminen. Selonteossa hallitus esittää toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää Suomesta tulevaa ravinnekuormitusta.Selonteossa esitetään toimia meriliikenteen turvallisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi sekä öljyntorjuntavalmiuksien parantamiseksi.Taloutta, liikennettä ja energiaa koskevassa osassa keskitytään Suomen kannalta keskeisiin kysymyksiin. Näitä asioita käsitellään kattavammin EU:n Itämeren alueen strategiassa.Selonteossa käsitellään lyhyesti myös EU:n Itämeren alueen strategiaa ja sen ulkoisena ulottuvuutena toimivaa pohjoista ulottuvuutta, joka tarjoaa toimivan foorumin Itämeri-yhteistyölle EU:n ulkopuolisten maiden, erityisesti Venäjän kanssa.

Kieliversiot: