Politiikkatoimien vaikuttavuusarvioinnin kehittäminen

Kuinka parantaa tiedonkäyttöä poliittisessa päätöksenteossa

Hallituksen politiikkariihen kannanoton ”Politiikkatoimien
vaikuttamisarvioinnin kehittäminen” valmistelutyöryhmän muistio