Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat

Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Suomalaiset ovat erittäin huolissaan ilmastonmuutoksesta, ja suurin osa kokee sen uhkana.
Erot väestöryhmien välillä ovat erittäin pieniä. Suuri enemmistö on itse valmis toimimaan
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, mutta epäilee muiden valmiutta ilmastotekoihin.
Eri alojen kampanjointia käsittelevästä niin suomalaisesta kuin kansainvälistäkin
vaikuttavuustutkimuksesta on tehty johtopäätöksiä siitä, millainen viestintä vaikuttaa
asenteisiin ja toimintaan. Kampanjan ajoitus suhteessa asenteisiin ja muihin yhteiskunnallisiin
toimiin on olennaista. Yksittäisten tekojen tulee kampanjoinnissa sopia yhteen laajemman
elämäntapamuutoksen kanssa. Avaintoimijoiden asennetta ja tietotasoa on tärkeää muokata,
mistä hyvä esimerkki on Pohjois-Karjala-projekti. Lisäksi valtion kokonaisviestinnän tulee olla
linjassa kampanjan kanssa.
Ehkä tärkeimpänä opetuksena kampanjoista nousee yhteisöllisyyden ja vertaisuuden merkitys.
Kansalaisten on tärkeää tietää ja tuntea, että muutkin osallistuvat muutokseen.
Näiden löydösten perusteella on kehitetty toimenpidekartta, joka näyttää tietä kohti
vähäpäästöistä Suomea. Toimenpidekartta muistuttaa, että jos koko Suomi halutaan mukaan
ilmastotalkoisiin, tärkeitä rooleja on tarjolla monelle.