Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus

Selvityksessä tarkastellaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa, työvoiman liikkuvuutta ja
työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien työllistymiskannustimia.
Raportti koostuu neljästä osasta. Talousneuvoston sihteeristö on laatinut osan 1, joka sisältää sekä
arvion työvoiman saatavuusongelmien ajankohtaisesta tilanteesta että kokonaisarvion työvoiman
kohtaantoon vaikuttavista tekijöistä. Osaan sisältyy myös keskustelua ongelmien helpottamisesta. Osa
1 nojautuu vahvasti osissa 2–4 raportoituihin osahankkeisiin.
Osana 2 raportoidaan Heikki Räisäsen ja Juha Tuomalan tutkimus ”Mitä ovat rekrytointiongelmat? –
mikroaineiston näkökulma”. Osan 3 muodostaa Ilkka Virjon, Simo Ahon ja Hannu Koposen tutkimus
”Työvoiman toimialaliikkuvuus Suomessa 1995–2003”. Osassa 4 raportoidaan Pertti Honkasen, Markus
Jäntin ja Jukka Pirttilän tutkimus ”Työn tarjonnan kannustimet Suomessa 1995–2004”.

Kieliversiot: