Selvitys päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Raportissa arvioitiin EU:n päästökaupan markkinavakausvarannon taloudellisia vaikutuksia sähkön tukkuhintaan Suomessa. Selvitys on osa valtioneuvoston kanslian tehostettua EU-lainsäädännön vaikutusten arviointia.

Selvityksen mukaan päästökaupan uusi markkinavakausvaranto tulee lähentämään Suomen ja muiden Pohjoismaiden sähkön tukkuhintoja. Lisäksi pohjoismaisen sähkön suhteellinen kilpailukyky sähkön vientimarkkinoilla paranee eurooppalaiseen sähköön verrattuna, koska markkinavakausvaranto nostaa enemmän Keski-Euroopassa tuotetun sähkön hintaa. Pohjoismaissa sähköä tuotetaan enemmän uusiutuvalla, päästöttömällä energialla.

Markkinavakausvaranto tulee nostamaan sähkön tukkuhintaa Suomessa. Suurimmat lisäkustannukset kohdistuvat teollisuuteen ja sen jälkeen asumiseen ja maatalouteen.

Kieliversiot: