Maarajoitusten taloudelliset vaikutukset suomalaisissa yrityksissä ja kotitalouksissa

Geoblokkaus tarkoittaa myyjän maantieteellisin perustein tai käyttäjän kotimaan perusteella asettamia rajoitteita Internetin kautta myytävien tuotteiden ja palveluiden saatavuudessa ja hinnassa. Tässä raportissa tarkastellaan seuraavan kolmen geoblokkaus -käytännön kieltämisen vaikutuksia: i) Digitaalisten palveluiden siirrettävyyttä ja saatavuutta rajoitetaan yli maarajojen. Käytännössä maasta toiseen matkustavalla tai muuttavalla kuluttajalla ei ole oikeutta käyttää (aiemmassa) kotimaassaan tilamaansa online -palvelua, ii) Maarajat ylittävää kaupankäyntiä rajoitetaan: kuluttajat eivät voi ostaa kotimaastaan käsin Internetin kautta samoja tuotteita tai palveluita, jotka ovat verkkokaupassa saatavilla joissakin muissa EU-maissa ja/tai iii) kuluttajilta veloitetaan verkkokaupassa eri hintoja samoista palveluista ja/tai tuotteista asuinpaikkansa tai kotimaansa perusteella.