Talouspolitiikan säännöstö ja julkisten investointien rahoitus

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten julkiset investoinnit tulisi rahoittaa julkisen talouden tiukkenevissa rahoitusraameissa ottaen huomioon talouden eri suhdannevaiheet. Tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia investointien rahoitusratkaisuja ja niiden suhdetta talouspolitiikan säännöstöihin sekä valtiontalouden että kuntatalouden näkökulmasta. Vastausta haetaan erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Millaisia ovat muiden maiden kokemukset julkisten investointien rahoitusmallien toimivuudesta, ja miten ne soveltuvat asetettuihin finanssipolitiikan sääntöihin? Miten varmistetaan julkisten investointien rahoitus ja finanssipoliittisten sääntöjen toimivuus eri suhdannevaiheissa? Millaisia muutoksia nykyisiin ohjaussääntöihin tarvittaisiin vaihtoehtoisten investointien rahoitusmallien toimivuuden näkökulmasta? Lähtökohtana on, että finanssipolitiikan säännöstön ja rahoitusmallien täytyy mahdollistaa tarvittava investointien taso. Toisaalta täytyy huomioida, että liialliset julkiset investoinnit johtavat resurssien tehottomaan käyttöön ja voivat vähentää yksityisiä investointeja. Tämän lisäksi tehottomat investoinnit lisäävät julkisen sektorin velkaantuneisuutta ja kasvattavat tulevia kuluja.