Käännös- ja kielipalvelut

Valtioneuvoston kanslia vastaa ministeriöiden kansalliskielten ja muiden kielten käännös- ja kielipalveluista. Käännöksiä tuotetaan erityisesti ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi. 

Käännettäviin teksteihin kuuluu hallituksen esitysten ja säädösten lisäksi esimerkiksi tiedotteita ja ministereiden puheita sekä muita ministeriöissä tarvittavia asiakirjoja. Käännöksiä hankitaan myös ulkoisilta palveluntuottajilta.

Käännös- ja kielitoimiala antaa suosituksia erikielisistä termeistä, analysoi ja määrittelee valtiohallinnossa käytettäviä käsitteitä sekä laatii sanastoja. Se ylläpitää valtioneuvoston julkista termipankkia Valteria, neuvoo termikysymyksissä sekä ohjaa ja kehittää ministeriöiden virkakielen laatua. Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan sihteeristö toimii valtioneuvoston kansliassa.