Tarkennus kilpailuohjelman kohtaan 3: Kilpailuehdotuksesta toimitettavat luonnokset ja tiedot

Kilpailuohjelman kohdan 3 mukaisesti kilpailuehdotuksesta tulee toimittaa kaikki kohdissa I-V mainitut materiaalit.

Kohtien I-IV materiaali toimitetaan muistitikulla pois lukien fyysinen pienoismalli/t. Muistitikun lisäksi pyydetään toimittamaan myös paperitulosteet kohdista I-IV.

Kohtien I-IV A3- tai A4 - tulosteet toivotaan paperilla, mielellään jäykälle alustalle pohjustettuna / kiinnitettynä.