Kuntarahoitus Oyj

Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (9.2.2007/121 muutoksineen) tarkoitettua luottoyhteisön toimintaa. Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä. Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mukaisia sijoituspalveluja.

Kotipaikka

Helsinki

Perustettu

2001

Yhteystiedot

Jaakonkatu 3 A, Helsinki

PL 744, 00101 Helsinki

Vaihde: 09 6803 5666
Faksi: 09 6803 5669
[email protected], [email protected]

Omistajaohjaus

Ympäristöministeriö

Lisätietoja

Kuntarahoitus Oyj:n verkkosivut