Kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessi

Kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessia valmisteleva työryhmä aloitti työnsä joulukuussa 2022. Työryhmän tehtävänä on valmistella pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista valtiollisen sovintoprosessin käynnistämistä kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista Suomen historiassa.

Työn pohjaksi julkaistiin joulukuussa 2021 selvitys, joka toi esiin kuurojen ja viittomakielisen yhteisön jäsenten kokemia vääryyksiä ja yhteisön kokemuksia Suomessa 1900-luvulta nykypäivään. Samalla arvioitiin vääryyksien käsittelyyn tarkoitetun totuus- ja sovintoprosessin käynnistämisen edellytyksiä. 

Työryhmän tehtävänä on:

  1. valmistella valtiollisen totuus- ja sovintoprosessin mallia ja käynnistämistä
  2. selvittää totuus- ja sovintoprosessin aikana mahdollisesti tarvittavan psykososiaalisen tuen tarve ja toteutusmalli
  3. tehdä ehdotus komission tai yhteistyöelimen asettamisesta.


Puheenjohtajan blogi: Kohti historiallista totuus- ja sovintotyötä

Blogissa kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Vesa Vuorenkoski kertoo työn etenemisestä.

Keskustelua totuus- ja sovintoprosessin aikataulusta

valtioneuvoston kanslia
Kolumni 22.5.2023 14.31

Ministerin evästykset ja keskustelua totuus- ja sovintoprosessin mallista

valtioneuvoston kanslia
Kolumni 30.3.2023 16.25

Viitotut muistot -selvityksen tiivistelmä viittomakielellä