Kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessi

Pääministeri Petteri Orpon hallitus käynnistää kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin yhdessä kuurojen ja viittomakielisen yhteisön kanssa.

Valtioneuvoston kanslia aloitti kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessin valmistelun joulukuussa 2022. Valtiollisen sovintoprosessin käynnistämistä pohjustettiin tutkimushankkeella Viitotut muistot.

Vuoden 2023 lopusta alkaen totuus- ja sovintoprosessin jatkovalmistelusta on vastannut oikeusministeriö, jonka verkkosivuilta löytyy ajankohtaista tietoa työn etenemisestä. Valtioneuvoston kanslia ei enää päivitä tätä sivua.

Kanslian työryhmä päätti työnsä kesällä 2023. Työryhmä esitti seuraavaa:

  • prosessia veisi eteenpäin itsenäinen ja riippumaton sihteeristö, joka kokoaisi tietoja tapahtuneista vääryyksistä, levittäisi tietoa sekä tunnistaisi nykypäivän rakenteellisia muutostarpeita
  • sihteeristön työn tueksi asetettaisiin muun muassa yhteisön edustajista ja ministeriöiden virkahenkilöistä muodostuva ohjausryhmä, joka osallistuisi sihteeristön valintaan
  • asetettaisiin parlamentaarinen seurantaryhmä, joka varmistaisi prosessin etenemisen ja aikanaan prosessissa annettavien suositusten toteutumisen  
  • psykososiaalinen tuki ja vertaistuki tunnistettaisiin keskeiseksi osaksi prosessia, koska sen aikana kuullaan ihmisiä, jotka ovat kokeneet vääryyksiä tai nähneet, miten heidän läheisiään on kohdeltu väärin kuurouden tai viittomakielisyyden vuoksi.

Oikeusministeriö jatkaa valmistelua valtioneuvoston kanslian työryhmän esitysten pohjalta tiiviissä yhteistyössä kuurojen ja viittomakielisen yhteisön kanssa.Tietoa kuurojen ja viittomakielisten totuus- ja sovintoprosessista viittomakielellä

 

Viitotut muistot -selvityksen tiivistelmä viittomakielellä