Meripolitiikalla yhteistyötä ja pitkäkestoista hyötyä

Suomen meripolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset merellisten elinkeinojen kestävälle kasvulle, meriympäristön suojelun tason parantumiselle sekä merellisten viranomaistoimintojen yhteistoiminnan ja vaikuttavuuden lisääntymiselle. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella kehitys- ja yhteistyöllä merialueen valvonnassa, aluesuunnittelussa ja suojelussa sekä meritiedon käytössä, seurannassa ja meriklusterin osaamisen kehittämisessä.

Meripolitiikan ohjausryhmä

Meripolitiikan ohjausryhmä

Meripolitiikan ohjausryhmä vastaa kansallisen meripolitiikan kehittämisestä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Henrik Haapajärvi valtioneuvoston kansliasta.

Perustiedot

Lisätietoja

Jussi Soramäki, neuvotteleva virkamies 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160330