Meripolitiikalla yhteistyötä ja pitkäkestoista hyötyä

Suomen meripolitiikan tavoitteena on luoda edellytykset merellisten elinkeinojen kestävälle kasvulle, meriympäristön suojelun tason parantumiselle sekä merellisten viranomaistoimintojen yhteistoiminnan ja vaikuttavuuden lisääntymiselle. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella kehitys- ja yhteistyöllä merialueen valvonnassa, aluesuunnittelussa ja suojelussa sekä meritiedon käytössä, seurannassa ja meriklusterin osaamisen kehittämisessä.

Itämeri- ja meripolitiikan ohjausryhmä vastaa kansallisen meripolitiikan kehittämisestä.

Itämeri- ja meripolitiikan ohjausryhmä

Itämeri- ja meripolitiikan ohjausryhmä

Itämeri- ja meripolitiikan ohjausryhmä vastaa kansallisen meripolitiikan kehittämisestä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii valtiosihteeri Paula Lehtomäki valtioneuvoston kansliasta.

Perustiedot

Lisätietoja

Jussi Soramäki, neuvotteleva virkamies 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö 0295160330