Kansallisen meripolitiikan varojen kohdentamisen teemat

Kansallisen meripolitiikan varoja kohdennetaan kuudelle eri teemalle: merialueen valvonta, merialuesuunnittelu, meritieto ja seuranta, meren tilan parantaminen, kansallinen meripolitiikka ja meriosaamisen ja yhteistyön kehittäminen.

 

EU:n yhteinen meripolitiikka

Esimerkkejä rahoitusinstrumenteista, joita voi hyödyntää EMKR-meripolitiikkarahoituksen kanssa

Lisätietoa rahoituksesta

Rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmän puheenjohtajaan tai sihteereihin.

puheenjohtaja Jussi Soramäki, valtioneuvoston kanslia, jussi.soramaki(at)vnk.fi, p. 0295 160 330
sihteeri Jan Ekebom, Metsähallitus, jan.ekebom(at)metsa.fi, p. 020 639 4457
sihteeri Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö, timo.halonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 411
sihteeri Tomi Kivenjuuri, tomi.kivenjuuri(at)raja.fi, p. 0295 421 132
sihteeri Harry Kaasinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, harry.kaasinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 023 006

EU:n yhdennetty meripolitiikka

EU:n yhdennetty meripolitiikka

Yhdennetyllä meripolitiikalla pyritään kehittämään johdonmukaisempaa lähestymistapaa meriasioihin ja lisäämään eri politiikan alojen välistä koordinointia.

Lue lisää