Kansallisen meripolitiikan varojen kohdentamisen teemat

Kansallisen meripolitiikan varoja kohdennetaan kuudelle eri teemalle: merialueen valvonta, merialuesuunnittelu, meritieto ja seuranta, meren tilan parantaminen, kansallinen meripolitiikka ja meriosaamisen ja yhteistyön kehittäminen.

 

EU:n yhteinen meripolitiikka

Esimerkkejä rahoitusinstrumenteista, joita voi hyödyntää EMKR-meripolitiikkarahoituksen kanssa

Yhteystiedot

Rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmän puheenjohtajaan tai sihteereihin.

  • puheenjohtaja Jussi Soramäki, valtioneuvoston kanslia, jussi.soramaki(at)vnk.fi, p. 0295 160 330
  • sihteeri Jan Ekebom, Metsähallitus, jan.ekebom(at)metsa.fi, p. 020 639 4457
  • sihteeri Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö, timo.halonen(at)mmm.fi, p. 0295 162 411
  • sihteeri Tomi Kivenjuuri, tomi.kivenjuuri(at)raja.fi, p. 0295 421 132
  • sihteeri Harry Kaasinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, harry.kaasinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 023 006
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan varojen käyttösuunnitelma

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan varojen käyttösuunnitelma

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelman tavoitteena meripolitiikassa on parantaa meriympäristön suojelua sekä luoda edellytyksiä meriluonnonvarojen monipuoliselle ja kestävälle hyödyntämiselle.

Hankkeet

EU:n yhdennetty meripolitiikka

EU:n yhdennetty meripolitiikka

Yhdennetyllä meripolitiikalla pyritään kehittämään johdonmukaisempaa lähestymistapaa meriasioihin ja lisäämään eri politiikan alojen välistä koordinointia.

Lue lisää