Hankinnat

Valtioneuvoston sopimuskuljetuspalveluiden hankinta

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut HILMAssa hankintailmoituksen valtioneuvoston sopimuskuljetuspalveluiden hankinnasta.

Valtioneuvoston kanslialle osoitetut tarjoukset on toimitettava valtioneuvoston kanslian kirjaamoon suljetussa kuoressa kokonaisuudessaan viimeistään 26.2.2016 klo 12.00.

Asiakirjat

Oikeusministeriön toimitalon av-urakointi

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut HILMAssa hankintailmoituksen oikeusministeriön toimitalon av-urakoinnista. Tarjoukset on toimitettava 1.2.2016 klo 16.00 mennessä osoitteeseen

VNK HALLINTOYKSIKKÖ
VNK/9/26/2016
Kimmo Takamaa
Valtioneuvoston kanslia, kirjaamo, PL 23
00023 VALTIONEUVOSTO

Asiakirjat

Sähköisen maaraporttipalvelun hankinta

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut HILMAssa hankintailmoituksen sähköisen maaraporttipalvelun hankinnasta.

Valtioneuvoston kanslialle osoitettava tarjoukset on toimitettava valtioneuvoston kanslian kirjaamoon suljetussa kuoressa kokonaisuudessaan viimeistään 1.2.2016 klo 14.00.

Asiakirjat

Liikenne- ja viestintäministeriön AV-urakka

Liikenne- ja viestintäministeriön toimitalon AV-urakan tarjouspyyntö VNK/1530/40/2015.

Tarjouskilpailuun ilmoittautuneilla oli mahdollisuus lähettää tarkentavia kysymyksiä em. tarjouspyyntöön liittyen 11.12.2015 klo 16.00 saakka. Liitteessä on yhteenvetona esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin.

Taloudellisen tiedon analyysijärjestelmän hankinta

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut hankintailmoituksen taloudellisen tiedon ATK-pohjaisen analysointijärjestelmän hankinnasta.

Valtioneuvoston kanslialle osoitetut tarjoukset on toimitettava valtioneuvoston kanslian kirjaamoon suljetussa kuoressa kokonaisuudessaan viimeistään 25.11.2015 klo 14.00.

Määräaikaan mennessä esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset

Asiakirjat