FI SV EN

Henkilöstö

Valtioneuvoston kanslia on valtioneuvoston kolmanneksi suurin ministeriö. Meillä työskentelee noin 550 henkilöä erilaisissa asiantuntija- ja palvelutehtävissä. Kanslian tärkein tehtävä on tukea pääministeriä sekä maan hallitusta valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Tarjoamme yhteiskunnallisen päätöksenteon näköalapaikan erityisesti tehtävissä, jotka liittyvät hallitusohjelman toimeenpanoon, Suomen EU-asioiden hoitamiseen sekä valtion omistajaohjauspolitiikkaan. Tarjoamme myös kaikille ministeriöille yhteisinä palveluina mm. käännös- ja kielipalveluja, tietotekniikka-, tietojärjestelmä-, tiedonhallinta ja julkaisutuotantopalveluja. Huolehdimme myös kaikkien ministeriöiden virasto-, toimitila- ja kuljetuspalveluista.

Valtioneuvoston kanslian tehtävänä on myös ohjata, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä.