FI SV EN

Personal

Statsrådets kansli är statsrådets tredje största ministerium. Cirka 550 personer arbetar med olika förvaltnings- och sakkunniguppgifter hos oss. Statsrådets kanslis viktigaste uppgift är att stödja statsministern och landets regering i beredningen och beslutsfattandet av de ärenden som hör till statsrådet.

Vi erbjuder en utsiktsplats inom det samhälleliga beslutsfattandet särskilt i uppgifter som anknyter till genomförandet av regeringsprogrammet, skötseln av Finlands EU-ärenden och statens ägarstyrningspolitik. Vi erbjuder även alla ministerier gemensamma översättnings- och språktjänster och tjänster inom informationsteknik, informationssystem och informationshantering och publikationsverksamhet.  Vi sköter även alla ministeriernas ämbetsverks-, lokal- och transporttjänster. Statsrådets kansli har även till uppgift att styra, samordna och utveckla statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunniguppgifter.