Valtiosihteeri ja alivaltiosihteeri

Valtiosihteeri

Risto Artjoki

Valtioneuvoston kansliaan on nimitetty valtiosihteeri pääministerin toimikaudeksi vuodesta 1990 lähtien. Pääministerin valtiosihteeri johtaa pääministerin lähimpänä apuna asioiden valmistelua valtioneuvostossa, edistää ja seuraa hallitusohjelman toteutumista sekä huolehtii yhteistyöstä ministeriöiden kanssa.

Valtiosihteeri johtaa valtioneuvoston kanslian toimintaa alivaltiosihteerin avustamana. Valtiosihteeri toimii myös ministeriöiden kansliapäälliköiden kokousten puheenjohtajana.

Valtioneuvoston kanslian valtiosihteerinä toimii Risto Artjoki.

Alivaltiosihteeri

Timo Lankinen

Alivaltiosihteeri Timo Lankisen tehtävänä on johtaa ja valvoa kanslian toimintaa. Alivaltiosihteeri huolehtii lainsäädännön valmistelun laadusta ja virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta kansliassa sekä vastaa kanslian tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta.

Alivaltiosihteeri johtaa ja kehittää kanslian hallintoa sekä huolehtii kanslian yleisestä turvallisuudesta ja varautumisesta. Lisäksi alivaltiosihteeri toimii valtioneuvoston esittelijänä hallitusta muodostettaessa.

Yhteystiedot

Risto Artjoki, valtiosihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Johto Puhelin:0916022006   Sähköpostiosoite:


Veera Välikangas, hallinnollinen avustaja 
valtioneuvoston kanslia, Henkilöstöyksikkö (HEY), Ylemmän johdon sihteeriryhmä (YJS) Puhelin:0295160251   Sähköpostiosoite:


Timo Lankinen, alivaltiosihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Johto Puhelin:0295160300   Sähköpostiosoite:


Sofia Kangasniemi, hallinnollinen avustaja 
valtioneuvoston kanslia, Henkilöstöyksikkö (HEY), Ylemmän johdon sihteeriryhmä (YJS) Puhelin:0295160688   Sähköpostiosoite: