Talousarvioehdotukset

Valtioneuvoston kanslia antaa vuosittain talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeri päättää ehdotuksesta valtion talousarvioksiesitykseksi, jonka jälkeen käydään talousarvioneuvottelut ministeriöittäin. Neuvotteluiden jälkeen hallitus käsittelee ehdotusta budjettiriihessä ja hyväksyy sen sisällön. Tämän jälkeen talousarvioesitys esitellään valtioneuvoston yleisistunnossa, tasavallan presidentin istunnossa ja annetaan eduskunnan päätettäväksi.
Valtion talousarvioesitykset