Talousarvioehdotukset

Valtioneuvoston kanslia antaa vuosittain talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeri päättää ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi.

Talousarvio sisältää valtion seuraavan vuoden määrärahat ja tulot. Talousarvion hyväksyy eduskunta. Talousarviota täydennetään lisätalousarvioilla.

Talousarvioesitykset

Hallituksen esitykset valtion talousarvioiksi 

Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotukset

Valtioneuvoston kanslia antaa vuosittain oman talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriölle.