Talousarvioehdotukset

Valtioneuvoston kanslia antaa vuosittain talousarvioehdotuksensa valtiovarainministeriölle. Valtiovarainministeri päättää ehdotuksesta valtion talousarvioesitykseksi, jonka jälkeen käydään talousarvioneuvottelut ministeriöittäin. Neuvotteluiden jälkeen hallitus käsittelee ehdotusta budjettiriihessä ja hyväksyy sen sisällön. Tämän jälkeen talousarvioesitys esitellään valtioneuvoston yleisistunnossa, tasavallan presidentin istunnossa ja annetaan eduskunnan päätettäväksi.

Valtion talousarvioesitykset