Valtion omistus -blogi

Hallituksiin 25 uutta jäsentä – puolet miehiä

Julkaisupäivä 10.5.2017 13.46 Blogit

Ihmiset ovat kaikkein tärkeimpiä. Tänä keväänä omistajaohjaus on esittänyt tai esittää hallitusjäsenehdokkaita 31 yhtiön yhtiökokoukselle tai nimitystoimikunnalle. Näissä hallituksissa on jäseniä yhteensä 187, joista valtio voi nimetä 166. Naisia omistajaohjauksen nimityksistä on 43 prosenttia. Nimitetyistä jäsenistä 25 aloittaa ensimmäisen kautensa valtion omistaman yhtiön hallituksessa, puolestaan näistä 12 on naisia ja 13 miehiä.

Joka kevät urakka on suuri, koska sopivien hallitusjäsenten hakeminen on räätälintyötä. Jokaisen täytyy luoda arvoa yhtiölle, joten jokainen kandidaatti käsitellään yksitellen. Prosessi on käytännössä melkein vuoden mittainen. On tärkeää, että turvaamme riittävän rotaation ja uudistumisen ja sen myötä valtio-omisteisten yhtiöiden ajassa pysymisen myös tältä osin.

Kaiken kaikkiaan valtion yhtiömuotoisessa omistamisessa tehtävät ja niiden tärkeys vain lisääntyvät. Viisas valtio allokoisi tämän 30 miljardin euron taseen hoitoon oleellisesti nykyistä enemmän henkisiä resursseja. Edellisen vuoden ajan mediatilaa on voimakkaimmin hallinnut toukokuussa 2016 julkistettu omistajapoliittinen periaatepäätös sekä sen myötä valmistellut asiat. Muut saavutuksemme päätyivät julkisuuteen harvemmin, vaikka työllistivätkin osastoamme enemmän kuin periaatepäätöksen valmistelu. Niissä asioissa, jotka näkyvät julkisuudessa vähemmän, lepää omistajuuden todellinen tekeminen; yhtiöiden kasvun ja kehityksen tukeminen omistajan keinoin, omistaja-arvon kasvattaminen ja kotimaisen omistajuuden vahvistaminen.

Eero Heliövaara
ylijohtaja, osastopäällikkö

Selaa blogin artikkeleita