Valtion omistus -blogi

Hei verojalanjälki – missä mennään?

Julkaisupäivä 16.12.2016 14.04 Blogit

Valtio-omisteisten yhtiöiden veroraportointi on ollut takuuvarma julkisuusaihe viimeiset pari vuotta. Ministeri korostaa aitiossa, kansalaisjärjestö julkistaa raportin, maan hallitus linjaa periaatteet ja niin edelleen – kaava on aina sama. Kuluneena syksynä kuultu keskustelu linkkaa pitkälti toukokuussa pääministerin julkistamaan valtioneuvoston omistajapoliittiseen periaatepäätökseen, missä linjataan veroraportoinnista muun muassa. Tunteita herättävässä keskustelussa on aina riski faktojen ja mielikuvien hämärtymiselle, minkä vuoksi on hyvä palauttaa mieleen ne faktat, joiden kautta on nykytilaan tultu ja mitkä ohjaavat toimintaamme tulevaisuudessa.

Maan hallitus antoi eduskunnalle kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman toukokuussa 2014. Siinä todettiin ykskantaan, että verotettavan tulon näyttäminen ”oikeassa” valtiossa haluttiin varmistaa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toimintaohjelmassa ”velvoitettiin valtion enemmistöomisteiset yhtiöt raportoimaan veroista maakohtaisesti”.

Hallituksen päätöksen velvoittamana valmistelimme omistajaohjausosastolla ohjeistuksen maakohtaisesta veroraportoinnista, jonka toimitimme yhtiöille lokakuussa 2014. Raportti tuli julkaista ensimmäisen kerran keväällä 2015 vuoden 2014 tiedoista. Vähemmistöomisteisia yhtiöitä kannustettiin vastaavaan raportointiin. Raportointivelvoitteella ei haluttu heikentää yritysten kilpailuasemaa markkinoilla, eikä luoda kohtuutonta ylimääräistä hallinnollista taakkaa. Yhtiön suorittaman olennaisuusarvioinnin jälkeen lopputuloksena tulee olla yhtiön verostrategiasta ja -jalanjäljestä kertova raportti, jonka perusteella voidaan arvioida yhtiön toimintaa sekä toiminnan asianmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä.  Raportin tulee antaa selkeä kuva yhtiön yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta verojen muodossa.

Ne yhtiöt, joissa valtiolla on määräysvalta eli käytännössä omistusta yli puolet, ovat raportoineet vaateen mukaisesti. Toki useat vähemmistöomisteisetkin raportoivat. Yritykset ovat fiksuja, ne ymmärtävät, että vastuullisuuden osoittaminen markkinoille vahvistaa luottamusta ja tukee liiketoiminnan kasvua ja kehitystä. Ylipäätään valtio-omistajan tahtotila on, että yhtiöt raportoivat markkinoille kaikille sidosryhmille, eivät ainoastaan valtio-omistajalle. Kaikkea ei pidä pyrkiä käskyillä ja komennuksilla ohjaamaan, koska yhtiöt kehittyvät yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti. Usein luonnollinen kehitys on se parempi vaihtoehto. Mutta myönnän kyllä auliisti, että paikkansa on myös omistajan mahtikäskyllä, on myös vastahankaisuutta ja rimanalitusta. Vastuullinen omistaja ärähtää, jos tarve vaatii.

Syksyllä 2014 valtio-omistaja oli todellinen edelläkävijä. En silloin, enkä edelleenkään ole kuullut, että samanlaista velvoitetta olisi asetettu muissa maissa. Etunojaa korostaa myös se, että omistajaohjaus oli jo vuosina 2013 ja 2014 kerännyt maakohtaiset tiedot vastuullaan olevien yhtiöiden veroista sekä raportoinut näistä vuosikertomuksissaan.

Tämän vuoden toukokuussa pääministeri julkisti uuden valtioneuvoston omistajapoliittisen periaatepäätöksen, joka sisältää valtio-omistajan yritysvastuulinjaukset ja -vaatimukset muun muassa veroraportoinnin osalta. Periaatepäätöksen mukaan verot tulee maksaa siihen maahan, missä tulos syntyy ja minne ne liiketoiminnan perusteella kuuluu maksaa. Valtio-omistaja edellyttää, että yhtiöt raportoivat maakohtaisesta verojalanjäljestään. Aggressiivinen verosuunnittelu ja verotuksen minimointi esimerkiksi veroparatiiseja käyttäen eivät ole hyväksyttäviä.

Vähän ennen periaatepäätöksen julkistamista, huhtikuussa 2016, komissio julkaisi ehdotuksen uudeksi tilinpäätösdirektiiviksi, jossa käsitellään myös veroraportointia. Ehdotuksen mukaan direktiivissä tultaisiin säätämään tuloveroja koskeva julkistamisvelvollisuus suurille, kansainvälisesti toimiville konserneille. Ehdotus on kommenttikierroksella ja jatkokäsittelyssä reilusti ensi vuoden puolelle saakka ja lopullinen sisältö on tiedossa todennäköisimmin syksyllä 2017. Tällöin omistajaohjaus tulee tarpeen mukaan tarkentamaan omaa syksyllä 2014 toimitettua ohjeistustaan ja tarvittaessa antamaan uuden ohjeistuksen. Vaikka nykytiedon mukaan direktiivin vaatimukset tulevat koskemaan ainoastaan liikevaihdolla mitattuna suuria yrityksiä, tulee mielestämme vastaavantyyppisiä vaatimuksia esittää laajemminkin. Tilinpäätösdirektiivin muutosehdotuksen oletettu voimaantulo on keväällä 2018.

Omistajaohjaus kehittää omalta osaltaan veroraportointiin liittyviä asioita, kuten kaikkia muitakin asioita, jatkuvasti parhaalla mahdollisella tavalla. Periaatepäätöksen linjauksen mukaisesti veroraportointiohjeistuksessa tullaan huomioimaan Euroopan komission vaatimukset, jotka siis nykytiedon mukaan valmistuvat syksyllä 2017. Muutaman kuukauden takia mitään ei nyt kannata muuttaa – hyppyyttäminen ei ole vastuullista omistajuutta.

Petri Vihervuori
finanssineuvos

Selaa blogin artikkeleita