Valtion omistus -blogi

Palkitsemisraportointi tuli yhtiökokouksiin

Julkaisupäivä 8.6.2017 11.35 Blogit

Valtio pyrkii usein olemaan etulaineella, kun uusia asioita sovelletaan. Ne herättävät toisaalta muutosvastarintaa ja toisaalta vievät omistajuutta eteenpäin. Viimeisin valtion linjaus oli EU-direktiiviä ennakoiden ottaa yhtiökokouksiin palkitsemispolitiikan ja muuttuvan palkitsemisen perusteiden esittäminen alkaen keväästä 2017. Vaikka johdon palkitseminen kuuluu yhtiön hallituksen toimivaltaan, on osoittautunut, että se on toden totta omistajan intressissä. Johdon insentivointi oikeaan suuntaan omistaja-arvon kasvattamiseksi on keskiössä.

Pörssiyhtiöillä on aikaa kaksi vuotta ottaa käyttöön Shareholders Rights -direktiivin linjaukset. Omistajaohjaus laajensi palkitsemispolitiikan ja muuttuvan palkitsemisen vaatimukset koskemaan valtio-omisteisia yhtiöitä jo viime vuonna julkistetussa periaatepäätöksessä. Kuluneen kevään yhtiökokousraporteista osa oli ilo silmälle, osassa vielä paljon kehitettävää.

Omistajaohjaus ei enää julkaise elo-syyskuun vaihteessa palkitsemisraporttia. Sekä direktiivi että periaatepäätös korostavat entistä voimakkaammin hallituksen vastuuta myös tietojen julkistamisessa. Koska markkinatilanne näiltä osin on voimakkaasti muuttunut, ei ole enää perusteltua, että valtio yhtenä osakkeenomistajana muiden omistajien joukossa itse julkistaa johdon palkitsemistiedot. Omistajaohjaus on aina korostanut, että johdon ja henkilöstön palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus ja vastuu julkistamisesta kuuluu hallituksille – tästä on yhtiöitä muistutettu myös tänä keväänä.

Petri Vihervuori
finanssineuvos

Selaa blogin artikkeleita