28.5.2015

Kahdeksan uutta puheenjohtajaa, parikymmentä uutta jäsentä ja naisten osuus valtion nimityksistä 44 prosenttia. Tämä valtion suorassa salkussa, luvut eivät siis pidä sisällään Solidiumin salkkuyhtiöiden hallitusvalintoja. Omistajaohjaus lunastaa rooliaan vaativana omistajana, todellakin. Miesmuistiin, eikä naismuistiinkaan, vastaavanlaista pyöräytystä ole nähty. Ja tämä siksi, että hallituksen rooli yhtiön menestymisen kannalta on paljon laajempi kuin sille laissa nimetyt velvollisuudet – sen roolin lunastamista omistajaohjaus hallituksilta vaatii.

Hallituksen tehtävät sisältävät valvonnan ohella erittäin vaativaa, monipuolista, pitkäjänteistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa työskentelyä. Hallitus päättää yhtiön strategiasta, jonka on oltava ajantasainen ja kyettävä vastaamaan toimintaympäristön kehitykseen. Toiminnan on oltava vastuullista, joten hallituksen on nähtävä yhteiskunnalliset muutokset, jotka vaikuttavat esimerkiksi sidosryhmien odotuksiin.

Riskienhallinnan on oltava ennakoivaa, ja hallituksen on tunnistettava liiketoiminnan kannalta relevanteimmat riskit. Riskinoton on oltava oikeassa suhteessa yhtiön riskinkantokykyyn. Riskin toteutuessa reagoinnin on oltava nopeaa ja määrätietoista vahinkojen minimoimiseksi.

Vaikka pelkästään numerot eivät hyvää hallitusta tee, tässä muutama fakta edellisten lisäksi. Vuoden 2015 aikana omistajaohjaus on esittänyt tai esittää hallitusjäsenehdokkaita 28 yhtiön yhtiökokoukselle tai nimitystoimikunnalle. Näissä hallituksissa on jäseniä yhteensä 172, joista valtio voi nimetä 146.

Kevään aikana pidetyissä yhtiökokouksissa valtion esittämistä hallitusjäsenistä noin neljännes vaihtui. Eikä tässä neljänneksessä ole mukana hallitusten virkamiesjäseniä koskevat muutokset. Lisäksi todettakoon vielä, että naispuheenjohtajien määrä nousi edellisvuoden neljästä kuuteen.

Eikä valtio-omistaja näitä muutoksia numeroiden takia olekaan tehnyt. Omistajan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että hallituksessa on riittävä määrä juuri sellaista monipuolista osaamista ja asiantuntemusta, joka tukee omistaja-arvon kasvua ja parhaalla mahdollisella tavalla toimivaa johtoa.

Tähän asti luettuasi ymmärrät, että hallitustyöskentelyyn kohdistetut odotukset ovat valtiolla hyvin korkealla ja perustuvat jäsenten rautaiseen ammattitaitoon ja omistajan luottamukseen. Yhtiöissä hallitukset tekevät itsenäisesti päätöksiä ja omistajaohjauksessaan valtio noudattaa osakeyhtiölain mukaista tehtävien ja vastuiden jakoa yhtiön toimielinten sekä omistajan välillä. Muun muassa juuri tähän viitataan myös virkamiestyöryhmän ministerille luovuttamassa Solidium-raportissa. Jos on jäänyt lukematta, se löytyy helposti klikkaamalla tästä.

Eero Heliövaara
ylijohtaja
omistajaohjausosaston päällikkö