10.6.2015

altioneuvoston kanslian omistajaohjauksen salkun yhtiöt maksoivat ja tilittivät veroja Suomeen 4,8 miljardia euroa vuonna 2014. Koko potti kaikki maat mukaan luettuna oli 6,5 miljardia euroa.

Onko se paljon vai vähän ja miten ylipäätään tähän pitäisi suhtautua? Seuraavaksi kolme havaintoa selvityksestä ja loput juhannusviikolla ilmestyvässä omistajaohjauksen vuosikertomuksessa.

Ensimmäinen havainto on, että nyt ollaan ensimmäistä kertaa liikkeellä. Maan hallitus antoi enemmistöomisteisille yhtiöille velvoitteen maakohtaisesta raportoinnista viime vuonna. Yksi kertoo enemmän ja toinen vähemmän, koska yhtiöt saavat itse valita olennaisuusperiaatteen ja raportoida sen mukaisesti. Olennaisuusperiaate on perusteltu tapa toimia, koska salkussa on monenlaisia yhtiöitä, jotka itse tietävät parhaiten, mikä on olennaista niille. Nyt joukkoon mahtuu sekä ensikertalaisia että alan pioneereja, joiden raportitkin ovat sitä luokkaa.

Toinen havainto on, että koko verojalanjälkikeskustelu pyörii julkisuudessa tuloverojen ympärillä. Kuitenkin tuloverojen osuus oli vain 5 prosenttia koko verokertymästä. Eniten veroja kerryttivät valmiste- ja arvonlisäverot (netto) sekä niiden jälkeen palkkaverot ja työnantajamaksut.

Kolmas havainto on, että lukuihin liittyy niin paljon yhtiökohtaisia muuttujia, että relevantin kokonaiskuvan muodostaminen on haastavaa. Yksittäisten yhtiöiden tilanteen ymmärtäminen vaatii riittävän perusteellisen yhtiö- ja toimialakohtaisen tarkastelun. Tietojen luottamuksellisuus ja raportoinnin joustavuus voivat johtaa myös siihen, ettei läpinäkyvyys lisäänny. Onko läpinäkyvyys riittävällä tasolla jo nyt, se vaatii juuri tuota riittävän perusteellista yhtiö- ja toimialakohtaista tarkastelua.

Ja vielä muutama luku salkkutasolla kuvaamaan tilannetta. Verotettavasta tulosta näytettiin Suomessa 78 prosenttia. Tämä 78 prosenttia, pitää tällä kertaa sisällään merkittäviä verovapaita kertaeriä. Edellisvuonna vastaava luku oli 43 prosenttia, jolloin 60 prosenttia – eli saman verran kuin nyt – kaikista tuloveroista maksettiin Suomeen. Entäs sitten se osuus, jota ei raportoida maittain – se selviää vuosikertomuksesta.

Marja Pokela
Johtava erityisasiantuntija