Omistusosuudet ja eduskuntavaltuudet omistuspohjan laajentamiseksi

Valtion omistusosuudet eri yhtiöissä sekä hallituksen käytössä olevat eduskunnan myöntämät valtuudet yhtiöiden omistuspohjan laajentamiseksi.

Valtion omistusosuudet ja eduskuntavaltuudet 6.5.2022

 • Kaikki yhtiöt yhteensä: 69 kpl
 • Kaikki kaupallisesti toimivat yhtiöt yhteensä 35 kpl
 • Pörssiyhtiöt yhteensä 16
 • Noteeraamattomat kaupallisesti toimivat yhtiöt yhteensä 19 kpl
 • Erityistehtävää hoitavat yhtiöt yhteensä 34 kpl
 1. Valtioneuvoston päätöksellä Neste Oyj:n osakkeista 8,31 prosenttia on Ilmastorahasto Oy:n taseessa
 2. Huoltovarmuuskeskus 24,9 %. Valtion (ja HVK:n) yhteinen äänivaltaosuus on 70,9 %.
 3. Valtion suora omistus 26,5 % osakkeista ja 50,2 % äänivallasta. Loput osakkeista omistaa valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö Gasonia Oy
 4. Valtiovarainministeriö 26,5 % osakkeista ja 50,2 % äänivallasta, Suomen Kaasuverkko Oy 73,5 % osakkeista ja 49,8 % äänivallasta
 5. Omistusmuutokset edellyttävät osakassopimuksen hyväksyntää
 6. Selvitystilassa
 7. Omistajaohjaus Business Finland - virastossa
 8. Omistajaohjaus Opetushallituksella (OPH)

... tietoa ei saatavilla

LVM = Liikenne- ja viestintäministeriö
OKM = Opetus- ja kulttuuriministeriö
STM = Sosiaali- ja terveysministeriö
TEM = Työ- ja elinkeinoministeriö
UM = Ulkoministeriö
VM = Valtiovarainministeriö
VNK = Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto
YM = Ympäristöministeriö

Yhtiöryhmä 1a: Valtiolla on omistajana ainoastaan tai lähes yksinomaan vahva sijoittajaintressi. Omistajaohjausta järjestettäessä on otettava huomioon valtion omistusosuuteen liittyvä määräys- tai vaikutusvalta sekä siihen liittyvät omistajan riski ja omistukseen perustuva osallistuminen yhtiön päätöksentekoon. 

Yhtiöryhmä 1b: Vahvan sijoittajaintressin lisäksi yhtiöön liittyy strategisia intressejä, joiden vuoksi valtion on syytä pysyä toistaiseksi vahvana omistajana tai turvata muulla tavoin kyseiset strategiset intressit, jos omistusosuutta pienennetään tai omistuksesta luovutaan. 

Yhtiöryhmä 2: Valtiolla on omistajana sääntelyyn tai viranomaistehtäviin liittyvä erityisintressi: yhtiöllä on valtion määrittelemä elinkeino-, yhteiskunta- tai muu poliittinen tehtävä taikka jokin muu erityisrooli.