Linjaukset ja työryhmäraportit

Hallituksen linjaukset
Työryhmien raportit
Lakeja
Ohjeita

Valtion omistajapolitiikan hoitamista ja omistajaohjausta normitetaan lainsäädännön ohella myös valtioneuvoston päätöksillä ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan kannanotoilla. Näiden taustalla saattaa olla laajempia selvityksiä, joita myös on tallennettu internetsivujen tähän osioon.

Hallituksen linjaukset

Työryhmien raportit

Lakeja

Ohjeita