Valtion yhtiöomistuksen neuvonantajapalvelut

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto tai muu ministeriö voi tarvittaessa käyttää apunaan ulkopuolisia neuvonantajia taloudellisissa ja juridisissa kysymyksissä. Ministeriöiden yhteisellä neuvonantajarekisterillä varmistetaan, että kaikilla palveluntarjoajilla on yhdenmukainen mahdollisuus palvelujensa tarjoamiseen. Rekisteriä ylläpitää valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto.

Neuvonantajia pyydetään toimittamaan yhteystietonsa, kaupparekisteriote, kuvaus tarjoamistaan palveluista sekä referensseistä valtioneuvoston kirjaamoon:

Neuvonantajarekisteri / omistajaohjausosasto
Diaarinumero VN/12304/2019
PL 23
00023 Valtioneuvosto
kirjaamo(at)vnk.fi

Avoin toimittajarekisteri

Lisätietoja

Ilpo Nuutinen, hallitusneuvos 
valtioneuvoston kanslia, Omistajaohjausosasto 0295160145