Omistajapolitiikka ja -ohjaus

Valtion omistajapolitiikka on aktiivista, avointa ja pragmaattista. Valtio kehittää yhtiöomistuksiaan vastuullisen omistajan keinoin ja tavoittelee omistaja-arvon pitkäaikaista kasvua. Omistajapolitiikan lähtökohtana on hallitusohjelma, jota toteutetaan hallituskausittain uusittavan omistajapoliittisen periaatepäätöksen avulla.

Omistajapolitiikan linjausten valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto. Osaston tehtäviin kuuluvat valtion omistajapolitiikan valmistelu ja toimeenpano valtioneuvoston laajuisesti sekä valtioneuvoston kanslian vastuulla olevien yhtiöiden omistajaohjaus.

Valtio-omistajan tärkeimmät välineet ovat itsenäinen omistajastrategian valmistelu ja hyvän hallintotavan kehittäminen.

Usein kysytyt kysymykset


Sivun sisältö viitottuna suomenkielisellä viittomakielellä: